Regulamin konkursu Jesieniara

 1. Konkurs trwa od momentu publikacji tego wpisu do dnia 24.09.2021 do godz. 20:00.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 25.09.2021 na Instagramie na profilu lwynagzymsie poprzez InstaStories.
 3. Do wygrania są trzy identyczne zestawy:
  – świeca sojowa Pachnie Magią od O!Figa
  – zestaw sześciu wosków zapachowych do kominka od Manufaktura Lwy Na Gzymsie
 4. Wygrywają trzy różne, wybrane przeze mnie osoby. Zwycięzcy zostaną wybrani spośród komentarzy posta konkursowego na profilu lwynagzymsie na Instagramie.
 5. Aby wziąć udział w konkursie należy zostawić komentarz z odpowiedzią na pytanie konkursowe pod postem dotyczącym konkursu.
 6. Pytanie konkursowe brzmi: Jak bardzo jesteś Jesieniarą?
 7. Wygrywają trzy osoby, których odpowiedzi najbardziej mi się spodobają.
 8. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w określonym terminie udzieli odpowiedzi na pytanie konkursowe pod postem konkursowym na profilu lwynagzymsie na Instagramie.
 9. Uczestnik konkursu musi mieć profil na Instagramie, by wziąć udział w konkursie. Profil Uczestnika konkursu musi być publiczny w dniu ogłoszenia wyników.
 10. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych oraz wizerunku w celach nie marketingowych.
 11. Wysyłka nagród odbywa się tylko na terenie Polski.
 12. Zwycięzca zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych niezbędnych do przesłania paczki z nagrodą oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w powyższym celu. Dane te zostaną usunięte w ciągu 14 dni od zakończenia wyników konkursu.
 13. Zwycięzca ma 3 dni robocze od momentu ogłoszenia wyników konkursu na przekazanie danych niezbędnych do przekazania nagrody. Jeżeli dane te nie zostaną dostarczone w odpowiednim czasie, to Uczestnik ten zostanie wykluczony z konkursu i na jego miejsce zostanie wylosowana nowa osoba.
 14. Fundatorami nagród widocznych na zdjęciu są O!Figa i Manufaktura Lwy Na Gzymsie.
 15. Rozdanie jest organizowane przez administratora profilu lwynagzymsie na Instagramie. Nie jest współorganizowane przez Instagram, ani żadną inną markę.
 16. Rozdanie nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 22.07.1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 17. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.